Digizaurus - Materiał / Międzymuzealna Grupa ds. Digitalizacji DigiMuz: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku

URI
http://digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl
Język
pl
Data utworzenia
06/11/2013
Last change date
25/11/2013
Słowa kluczowe
Typ języka
Controlled vocabulary
Scope
Terminy
638
Relacje pomiędzy terminami
146
Terminy równoznaczne
107
Nota o zakresie
282