gaz

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. różne
  4. gaz
Nota o zakresie
gaz [gr.], jeden z podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych). Substancja w tym stanie nie ma ustalonego kształtu i objętości (zajmuje całą dostępną objętość, nie tworząc powierzchni swobodnej); poddana działaniu sił zewnętrznych łatwo zmienia objętość (wykazuje dużą ściśliwość). Cząsteczki (atomy) w gazie słabo oddziałują między sobą, poruszając się swobodnie w przestrzeni. Pod względem właściwości gazy są izotropowe (izotropia). [E PWN]
gaz
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013