fajans

  1. Strona główna
  2. PRZETWORZONY
  3. ceramika
  4. fajans
Nota o zakresie
[od nazwy m. Faenza we Włoszech], wyrób ceramiczny o porowatym czerepie, pokryty glazurą (szkliwem) bogatą w ditlenek cyny; z f. wytwarza się naczynia gosp., płytki ścienne, wyroby artyst., dawniej także sanitarne. [E PWN]
fajans
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013