węgiel kamienny

  1. Strona główna
  2. NIEORGANICZNY
  3. węgiel
  4. węgiel kamienny
Nota o zakresie

gatunek węgla kopalnego zawierający 78–92% węgla pierwiastkowego, do 42% części lotnych w substancji organicznych oraz do 10% wilgoci całkowitej w węglu surowym, wykazujący ciepło spalania w odniesieniu do substancji wilgotnej i bezpopiołowej ponad 24 MJ/kg; do węgla kamiennego zalicza się też antracyt, zawierający 90–97% węgla pierwiastkowego i 10% części lotnych; czarny, kruchy; rozróżnia się 4 składniki (litotypy) węgla kamiennego — węgiel błyszczący (witryn), półbłyszczący (klaryn), matowy (duryn) i włóknisty (fuzyn); wykorzystywany jako paliwo, m.in. w energetyce; poddawany przeróbce chemicznej, której produktami są inne paliwa oraz półprodukty dla przemysłu chemicznego (smoła węglowa i wytlewna, gaz syntezowy, benzol); główne złoża

węgiel kamienny
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013