żywica naturalna

  1. Strona główna
  2. ORGANICZNY
  3. pochodzenia roślinnego
  4. część rośliny
  5. żywica naturalna
Nota o zakresie
żywice naturalne – mieszaniny substancji org., produkty procesów fizjol. zachodzących w roślinach; otrzymywane z rosnących drzew — ż. n. współczesne (np. kalafonia, damara), lub wydobywane z ziemi — kopale (np. bursztyn); ż. n. nazywa się też niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego, np. szelak; stosowane gł. jako żywice zapachowe, lakiernicze, do wyrobu przedmiotów artyst. oraz w medycynie. [E PWN]
żywica naturalna
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013