ruda

  1. Strona główna
  2. NIEORGANICZNY
  3. ruda
Nota o zakresie
zasobne w metale minerały i skały, w których zawartość składnika użytecznego jest wystarczająca do technologicznego przerobu i przemysłowego uzyskiwania z nich metali, ich stopów lub związków; terminem ruda określa się zwykle kopaliny metali ciężkich, np. rudy miedzi, żelaza, niklu; głównymi składnikami użytecznymi rudy są często minerały zwane kruszcowymi; niekiedy rudy są złożone z minerałów wielu metali (rudy polimetaliczne); rudy nazywano dawniej kruszcami. [E PWN]
ruda
Zatwierdzony termin: 19-Lis-2013