{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=9","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"drewno"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:33","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"drewno, ksylem, bot. tkanka drzewiastych ro\u015blin naczyniowych, zbud. z element\u00f3w przewodz\u0105cych wod\u0119 (naczynia i cewki), wzmacniaj\u0105cych (w\u0142\u00f3kna drzewne) i spichrzowych (mi\u0119kisz drzewny); g\u0142. sk\u0142adnik"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=55","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=56","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=57","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=58","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=59","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=60","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=61","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=62","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=63","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=64","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=65","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=66","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=68","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=67","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=69","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=70","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=71","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=72","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=73","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=74","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=75","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=76","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=77","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=78","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=79","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=81","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=80","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=82","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=83","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=84","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=85","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=86","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=87"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=3"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"drzewo"},{"language":"pl","value":"tarcica"}],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=8","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=88"]}