{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=88","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"materia\u0142 drewnopochodny"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:34","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"materia\u0142y, do kt\u00f3rych produkcji u\u017cywa si\u0119 odpad\u00f3w, powsta\u0142ych podczas uzyskiwania tarcicy (trociny, wi\u00f3ry, ga\u0142\u0119zie drzew) oraz pa\u017adzierzy [WIKIPEDIA]; ponadto uwzgl\u0119dniono materia\u0142y drewniane wytwarzane przemys\u0142owo jak fornir, sklejka i p\u0142yta stolarska."}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=358","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=359","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=360","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=361","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=362","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=363","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=364","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=365","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=366"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=307"],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=9"]}