{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=587","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"kevlar"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:48","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"kevlar, handl. nazwa w\u0142\u00f3kien poliamidowych (poliaramidowych) produkowanych w USA; otrzymywany z p-fenylenotereftalamidu; odporny termicznie, wytrzyma\u0142y mechanicznie; stosowany do wzmacniania opon, na kamizelki kuloodporne, tkaniny i liny \u017caglowe. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=572"]}