{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=576","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"polietylen PE"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:48","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"produkt polimeryzacji etylenu; odporny chemicznie, oboj\u0119tny fizjologicznie; rozr\u00f3\u017cnia si\u0119 polietylen niskoci\u015bnieniowy, twardy, i polietylen wysokoci\u015bnieniowy, mi\u0119kki; stosowany do produkcji folii, pow\u0142ok kablowych, p\u0142yt, rur, tak\u017ce w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=563"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"PE"}]}