{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=570","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"unilam"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:48","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"unilam, nazwa handlowa produkowanych w Polsce laminat\u00f3w, wytwarzanych przez prasowanie na gor\u0105co z arkuszy papieru przesyconego \u017cywic\u0105 termoutwardzaln\u0105 (melaminowo-formaldehydow\u0105 i fenolowo-formaldehydow\u0105); p\u0142yty unilamu s\u0105 stosowane w wyposa\u017ceniu wn\u0119trz i w sprz\u0119cie gospodarstwa domowego. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=568"]}