{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=563","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"polimer"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:48","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"[gr. polymer\u0113s \u2018wielocz\u0119\u015bciowy\u2019], naturalne lub syntetyczne, organiczne lub nieorganiczne zwi\u0105zki wielkocz\u0105steczkowe, tj. zbudowane z makrocz\u0105steczek (powtarzaj\u0105ce si\u0119 w nich ugrupowania atom\u00f3w nosz\u0105 nazw\u0119 mer\u00f3w); syntetyczne polimery s\u0105 otrzymywane przez polimeryzacj\u0119; stosowane jako tworzywa sztuczne, w\u0142\u00f3kna chemiczne, sk\u0142adniki kompozyt\u00f3w, tak\u017ce sk\u0142adniki klej\u00f3w, farb. [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=572","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=573","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=574","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=555","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=546","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=575","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=357","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=576","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=577","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=578","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=579","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=580","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=581","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=582","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=583","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=584"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=317"]}