{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=561","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"laminat"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:48","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"[\u0142ac.], tworzywa warstwowe, tworzywa otrzymywane przez po\u0142\u0105czenie kilku (kilkudziesi\u0119ciu) warstw no\u015bnika (tkaniny, papieru) nasyconych lub powleczonych \u017cywic\u0105 syntet.; stosowane jako materia\u0142y konstrukcyjne, elektroizolacyjne. [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=565","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=566","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=569","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=567","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=568"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=317"]}