{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=555","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"poliakrylonitryl PAN"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:48","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"otrzymywany w wyniku rodnikowej polimeryzacji akrylonitrylu CH2=CH–CN; du\u017ce znaczenie maj\u0105 kopolimery akrylonitrylu (np. kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, ABS). [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=593"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=354","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=563"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"PAN"}],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=547"]}