{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=546","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"poliamid"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:47","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"grupa polimer\u00f3w, produkty polikondensacji diamin z kwasami dikarboksylowymi lub polimeryzacji laktam\u00f3w; maj\u0105 dobre w\u0142a\u015bciwo\u015bci mech., s\u0105 w\u0142\u00f3knotw\u00f3rcze; stosowane do wyrobu w\u0142\u00f3kien (w\u0142\u00f3kna poliamidowe, poliaramidowe), nici i siatek chirurgicznych, cz\u0119\u015bci maszyn, folii, pow\u0142ok elektroizolacyjnych. [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=548","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=549"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=563"],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=533"]}