{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=532","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"skaj"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:47","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"skaj [ang.], tworzywo sk\u00f3ropodobne; sk\u0142ada si\u0119 z warstwy tkaniny, warstwy litego poli(chlorku winylu) i niekiedy z warstwy \u015brodkowej ze spienionego poli(chlorku winylu) [E PWN]; materia\u0142 tapicerski, wyst\u0119puje w r\u00f3\u017cnych odmianach; produkt oparty na no\u015bniku poliestrowym, poliestrowo-bawe\u0142nianym, poliuretanowym b\u0105d\u017a bawe\u0142nianym, powlekany polichlorkiem winylu i wyko\u0144czony warstw\u0105 poliuretanow\u0105."}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=542"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=175","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=524"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"derma"},{"language":"pl","value":"dermatoid"},{"language":"pl","value":"eko-sk\u00f3ra"},{"language":"pl","value":"skay"},{"language":"pl","value":"sk\u00f3ra ekologiczna"},{"language":"pl","value":"sztuczna sk\u00f3ra"}]}