{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=495","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"stiuk"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:45","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"[fr. < w\u0142.], masa z zaprawy gipsowej, wapiennej lub gipsowo-wapiennej z kruszywem z dodatkiem py\u0142u marmurowego, piasku; jedno lub wielobarwna, czasem z\u0142ocona; ze s. wykonuje si\u0119 g\u0142. rze\u017aby i dekoracje arch. (sztukaterie). [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=489"]}