{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=487","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"smo\u0142a"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:45","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"ciek\u0142a, oleista lub mazista mieszanina zwi\u0105zk\u00f3w chem. otrzymywana podczas ogrzewania paliw sta\u0142ych bez dost\u0119pu powietrza; podczas odgazowania w\u0119gla, g\u0142. kam., otrzymuje si\u0119 s. w\u0119glow\u0105, podczas rozk\u0142adu drewna (zw. destylacj\u0105 drewna) \u2014 s. drzewn\u0105; smo\u0142y poddaje si\u0119 destylacji frakcjonowanej w celu wyodr\u0119bnienia cennych dla przemys\u0142u zwi\u0105zk\u00f3w chem. (do produkcji barwnik\u00f3w, lek\u00f3w, tworzyw sztucznych). [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=491"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=313"]}