{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=486","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"plastelina"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:45","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"plastelina [niem. < gr.], masa z\u0142o\u017cona z gliny z domieszk\u0105 innych substancji (m.in. wosku, oliwy, mielonej siarki); bezbarwna lub zabarwiona pigmentami, u\u017cywana do modelowania. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=313"]}