{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=485","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"papa"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:45","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"materia\u0142 (np. tektura, tkanina) nasycony i powleczony mas\u0105 smo\u0142ow\u0105 (g\u0142. mieszanina paku i smo\u0142y) lub mas\u0105 asfaltow\u0105 oraz posypany posypk\u0105 miner. (np. piaskiem, m\u0105czk\u0105 z \u0142upka); stosowana do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, parochronnych, pokry\u0107 dachowych. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=313"]}