{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=480","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"kit"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:45","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"kit, masa uszczelniaj\u0105ca, materia\u0142 plast. twardniej\u0105cy na powietrzu; stosowany do wype\u0142niania szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach budowlanych, mostowych, nawierzchniach dr\u00f3g, \u0142\u0105czenia r\u00f3\u017cnych materia\u0142\u00f3w, uszczelniania itp. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=313"]}