{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=470","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"wazelina"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:44","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"[niem.], mieszanina w\u0119glowodor\u00f3w parafinowych, o mazistej konsystencji, otrzymywana z ropy naftowej; w. oczyszczona stosowana jako pod\u0142o\u017ce niekt\u00f3rych ma\u015bci i krem\u00f3w, w. techn. \u2014 jako smar. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=312"]}