{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=469","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"smar (\u015brodki smarne)"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:44","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"SMARNE \u015aRODKI pot. smary, materia\u0142y s\u0142u\u017c\u0105ce do smarowania powierzchni tr\u0105cych, zaliczane do materia\u0142\u00f3w konstrukcyjnych; \u015b.s. gazowe (powietrze, azot, ditlenek w\u0119gla), p\u0142ynne (oleje miner., syntet., woda, emulsje), plast. (wapniowe, sodowe, litowe) i sta\u0142e (np. grafit, disiarczek molibdenu, wolframu); do najcz\u0119\u015bciej stosowanych \u015b.s. nale\u017c\u0105 oleje smarne. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=312"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"towot"}]}