{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=358","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"fornir"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:40","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"fornir [niem.], cienkie p\u0142aty drewna, uzyskane przez skrawanie p\u0142askie lub obwodowe (\u0142uszczenie); grub. 0,1–3,0 mm; przeznaczony na sklejk\u0119, oklein\u0119. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=88"]}