{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=357","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"poliester"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:40","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"poliestry, grupa polimer\u00f3w zawieraj\u0105cych w \u0142a\u0144cuchu g\u0142\u00f3wnym powtarzaj\u0105ce si\u0119 grupy estrowe \u2013C(O)\u2013O\u2013, produkty polikondensacji kwas\u00f3w polikarboksylowych i alkoholi polihydroksylowych; liniowe lub usieciowane; \u017cywice alkidowe, poliestrowe, poli(tereftalan etylenu), poliw\u0119glany. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=563"],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=356","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=580","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=534","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=596"]}