{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=34","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"kokos"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:33","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"orzech kokosowy, bot. owoc kokosowca w\u0142a\u015bciwego, wielko\u015bci g\u0142owy ludzkiej (zw. te\u017c kokosem); w rzeczywisto\u015bci jest jednonasiennym pestkowcem, o w\u0142\u00f3knistej owocni; m\u0142ode nasiona wype\u0142nia p\u0142yn, zw. mlekiem kokosowym. [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=35"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=31"]}