{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=337","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"szkliwo"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:40","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"szkliwo, polewa, glazura, cienka warstwa szk\u0142a pokrywaj\u0105ca wyroby ceramiczne, nieprzepuszczalna dla cieczy i gaz\u00f3w, nadaj\u0105ca powierzchni g\u0142adko\u015b\u0107, barw\u0119, a tak\u017ce zwi\u0119kszaj\u0105ca wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 wyrobu; m.in. szkliwo"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=309"]}