{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=336","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"porcelit"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:40","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"[\u0142ac.-gr.], p\u00f3\u0142porcelana, wyroby ceramiczne o w\u0142a\u015bciwo\u015bciach po\u015brednich mi\u0119dzy fajansem a porcelan\u0105, pokryte szkliwem, o czerepie spieczonym, bia\u0142ym lub kremowym; z p. wytwarza si\u0119 naczynia sto\u0142owe, sprz\u0119t sanitarny i laboratoryjny. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=309"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"p\u00f3\u0142porcelana"}]}