{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=330","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"papier ksero"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:39","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"papier u\u017cywany do druku drukarkami ig\u0142owymi, umo\u017cliwia jednoczesne drukowanie dwu lub trzech egzemplarzy (najcz\u0119\u015bciej w r\u00f3\u017cnych kolorach); po bokach posiada charakterystyczne odrywane pasy z okr\u0105g\u0142ymi otworami."}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=328","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=323"]}