{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=324","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"preszpan"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:39","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"[niem.], wielowarstwowa tektura o bardzo g\u0142adkiej powierzchni i du\u017cej wytrzyma\u0142o\u015bci mech.; sztywny, nie\u0142amliwy; stosowany g\u0142. w introligatorstwie (m.in. na ok\u0142adki) i jako materia\u0142 elektroizolacyjny. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=308"]}