{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=317","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"tworzywo sztuczne"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:39","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"tworzywa wielkocz\u0105steczkowe, materia\u0142y, kt\u00f3rych g\u0142\u00f3wnymi (niekiedy jedynymi) sk\u0142adnikami s\u0105 polimery (zwykle tak\u017ce pigmenty, zmi\u0119kczacze, wype\u0142niacze i in.); s\u0105 lekkie, na og\u00f3\u0142 odporne chemicznie, maj\u0105 dobre w\u0142a\u015bciwo\u015bci mechaniczne oraz termo i elektroizolacyjne, dodatkow\u0105 zalet\u0105 tworzyw sztucznych jest \u0142atwo\u015b\u0107 ich formowania, a tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 barwienia (praktycznie na dowolny kolor) i uzyskiwania wyrob\u00f3w przezroczystych; dawne nazwy tworzyw sztucznych"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=490","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=561","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=562","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=563","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=564"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=307"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"masa formierska"},{"language":"pl","value":"masa plastyczna"},{"language":"pl","value":"plastik"},{"language":"pl","value":"plastyk"},{"language":"pl","value":"w\u0142\u00f3kno sztuczne"}],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=524"]}