{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=278","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"karneol"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:38","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"karneol [\u0142ac. carneus \u2018mi\u0119sisty\u2019], rzem. artyst., miner. odmiana chalcedonu o r\u00f3\u017cowej, jasnoczerwonej lub brunatnoczerwonej barwie wywo\u0142anej drobnymi domieszkami zwi\u0105zk\u00f3w \u017celaza (g\u0142. hematytu i getytu); kamie\u0144 ozdobny; niekiedy zw. krwawnikiem. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=280"],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=277"]}