{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=266","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"szmaragd"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:38","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"[\u0142ac. < gr.], miner., rzem. artyst. przezroczysta lub prze\u015bwiecaj\u0105ca odmiana berylu; jasno lub ciemnozielony, niekiedy \u017c\u00f3\u0142tawozielony; cenny kamie\u0144 szlachetny; otrzymywany te\u017c syntetycznie. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=218"]}