{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=257","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"lazuryt"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"lazuryt [\u0142ac. lazurium ‘b\u0142\u0119kit’], lapis lazuli, minera\u0142, glinokrzemian sodu i wapnia, o bardzo skomplikowanym i zmiennym sk\u0142adzie chemicznym (Na,Ca)8[(SO4,S,Cl2) | (AlSiO4)6]; krystalizuje w uk\u0142adzie regularnym; ciemnoniebieski lub granatowy; u\u017cywany do wyrobu ultramaryny; kamie\u0144 ozdobny. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=218"]}