{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=256","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"kwarc"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"minera\u0142, odmiana polimorficzna ditlenku krzemu SiO2 ; krystalizuje w uk\u0142adzie trygonalnym lub heksagonalnym; pospolity w skorupie ziemskiej; wa\u017cny sk\u0142adnik wielu ska\u0142 magmowych, osadowych i metamorficznych; bezbarwny lub rozmaicie zabarwiony; tworzy kryszta\u0142y i skupienia skrytokrystal. (chalcedon). [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=283","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=280","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=284"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=218"],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=252"]}