{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=253","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"kamie\u0144 ksi\u0119\u017cycowy"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"kamie\u0144 ksi\u0119\u017cycowy, miner., rzem. artyst. skale\u0144 potasowy, najcz\u0119\u015bciej adular, z domieszk\u0105 skalenia sodowego (albitu) w formie delikatnych, prawid\u0142owo u\u0142o\u017conych warstewek, odznaczaj\u0105cy si\u0119 charakterystyczn\u0105 po\u015bwiat\u0105 w postaci bia\u0142ych, niebieskobia\u0142ych lub srebrzystoniebieskich pasemek; u\u017cywany w jubilerstwie; wydobywany g\u0142. na Cejlonie. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=218"]}