{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=226","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"glinka kaolinowa"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"kaolin, glinka kaolinowa, glinka porcelanowa, osadowa ska\u0142a ilasta z\u0142o\u017cona g\u0142. z kaolinitu; bia\u0142y, szary, niebieskawy lub \u017c\u00f3\u0142tawy; powstaje g\u0142. w wyniku wietrzenia ska\u0142 bogatych w skalenie; surowiec przemys\u0142u ceramicznego (wyr\u00f3b porcelany, fajansu), papierniczego, chem., materia\u0142\u00f3w budowlanych i ogniotrwa\u0142ych; w Polsce wydobywany na Dolnym \u015al\u0105sku. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=216"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"glinka"},{"language":"pl","value":"glinka kaolinitowa"},{"language":"pl","value":"glinka porcelanowa"},{"language":"pl","value":"kaolin"},{"language":"pl","value":"kaolinit"}]}