{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=218","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"kamie\u0144 szlachetny lub ozdobny"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"kamienie szlachetne minera\u0142y, mineraloidy, rzadziej ska\u0142y lub substancje pochodzenia organicznego oraz produkty syntetyczne wykorzystywane w jubilerstwie i zdobnictwie; odznaczaj\u0105 si\u0119 du\u017c\u0105 twardo\u015bci\u0105, cz\u0119sto tak\u017ce pi\u0119kn\u0105 barw\u0105 i \u017cywym po\u0142yskiem; na og\u00f3\u0142 przezroczyste; najcenniejsze"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=241","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=242","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=243","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=244","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=51","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=245","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=246","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=247","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=248","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=249","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=250","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=251","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=252","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=253","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=254","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=255","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=256","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=257","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=258","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=259","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=260","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=261","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=262","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=263","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=264","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=265","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=266","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=267","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=268","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=269"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=214"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"kamie\u0144 jubilerski"},{"language":"pl","value":"kamie\u0144 ozdobny"},{"language":"pl","value":"kamie\u0144 p\u00f3\u0142szlachetny"},{"language":"pl","value":"kamie\u0144 szlachetny"}],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=224","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=217","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=182"]}