{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=213","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"wosk pszczeli"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"wosk pszczeli, wydzielina gruczo\u0142\u00f3w odw\u0142okowych robotnic pszczo\u0142y miodnej; s\u0142u\u017cy im do budowy plastr\u00f3w, matecznik\u00f3w, zasklepiania kom\u00f3rek z miodem i czerwiem, uszczelniania gniazda. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=205"]}