{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=205","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"wosk"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"woski, woski naturalne, zwi\u0105zki org. stanowi\u0105ce mieszaniny g\u0142. estr\u00f3w wy\u017cszych alkoholi alifatycznych z wy\u017cszymi kwasami t\u0142uszczowymi; cia\u0142a sta\u0142e, w podwy\u017cszonej temp. plast.; wytwarzane przez zwierz\u0119ta i ro\u015bliny, tak\u017ce w. mineralne; stosowane do wyrobu krem\u00f3w, szminek, past do obuwia i pod\u0142\u00f3g, materia\u0142\u00f3w elektroizolacyjnych. [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=213"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=142"]}