{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=201","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"jedwab naturalny"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:37","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"jedwab naturalny, w\u0142\u00f3kno otrzymywane z oprz\u0119du poczwarki jedwabnika morwowego (j.n. szlachetny) lub d\u0119bowego (j.n. tussowy); nale\u017cy do najcie\u0144szych w\u0142\u00f3kien naturalnych; stosowany do produkcji tkanin. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=142"],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=212"]}