{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=184","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"w\u0142osie"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:36","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"w\u0142osie, cenny surowiec do wyrobu szczotek, p\u0119dzli, smyczk\u00f3w, sit, w\u0142osianek odzie\u017cowych, podk\u0142ad\u00f3w tapicerskich i rymarskich; pozyskiwane z ogon\u00f3w i grzyw koni (te\u017c innych koniowatych). [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=152"]}