{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=178","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"welur"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:36","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"welur [fr. < \u0142ac.], sk\u00f3ra garbowana chromowo, barwiona, wyko\u0144czona od strony mizdry przez oszlifowanie; u\u017cywana na wierzchy obuwia, odzie\u017c, r\u0119kawiczki, futra (g\u0142. ze sk\u00f3r owczych i jagni\u0119cych). [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=150","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=314"]}