{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=157","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"r\u00f3g"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:35","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"rogi, anat. wyrostki r\u00f3\u017cnego pochodzenia u zwierz\u0105t; otoczone pochwami rogowymi, wewn\u0105trz puste, parzyste wyrostki kostne (mo\u017cd\u017cenie) na ko\u015bci czo\u0142owej u kr\u0119torogich, wid\u0142orogich i \u017cyrafowatych, zwykle sta\u0142e, wi\u0119ksze u samc\u00f3w, nierozga\u0142\u0119zione; tak\u017ce rogowe wyrostki u nosoro\u017cc\u00f3w; oraz u owad\u00f3w \u2014 wyrostki pancerza chitynowego wyst\u0119puj\u0105ce na tu\u0142owiu i odw\u0142oku, szczeg\u00f3lnie dobrze rozwini\u0119te u niekt\u00f3rych chrz\u0105szczy. [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=164","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=165","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=166","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=167","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=168","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=169","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=170"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=144"],"skos:altLabel":[{"language":"pl","value":"poro\u017ce"}],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=155","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=158"]}