{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=149","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"pi\u00f3ro"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:35","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"pi\u00f3ra, zrogowacia\u0142e wytwory nask\u00f3rka pokrywaj\u0105ce cia\u0142o ptak\u00f3w; p. pokrywowe, czyli konturowe, decyduj\u0105 o og\u00f3lnym wygl\u0105dzie (ubarwienie, kszta\u0142t) i odgrywaj\u0105 wa\u017cn\u0105 rol\u0119 w locie (lotki i ster\u00f3wki); p. puchowe (puch) \u2014 g\u0142. warstwa izolacyjna; ponadto np. p. szczeciniaste, czuciowe, ozdobne. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=141"]}