{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=146","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"muszla"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:35","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"muszla, skorupa, koncha, concha, konchiolinowo-wapienny szkielet mi\u0119czak\u00f3w wytwarzany przez tzw. p\u0142aszcz; u \u015blimak\u00f3w na og\u00f3\u0142 spiralnie skr\u0119cona, u ma\u0142\u017c\u00f3w dwudzielna, u g\u0142owonog\u00f3w wielokomorowa lub szcz\u0105tkowa [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=172"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=141"],"skos:related":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=173"]}