{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=12","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"olej ro\u015blinny"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:33","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"oleje ro\u015blinne, na og\u00f3\u0142 ciek\u0142e t\u0142uszcze o du\u017cej zawarto\u015bci nienasyconych kwas\u00f3w t\u0142uszczowych, otrzymywane g\u0142. z nasion lub owoc\u00f3w ro\u015blin oleistych; u\u017cywane jako oleje spo\u017c. (po rafinacji i odwonieniu, np. sojowy, s\u0142onecznikowy) i do wyrobu margaryny, te\u017c w przemy\u015ble kosmetycznym, w\u0142\u00f3k., sk\u00f3rz., w lecznictwie. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=139","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=3"]}