{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=10","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"guma naturalna"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:33","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"guma naturalna, g\u0119sty wyciek z uszkodzonych pni i ga\u0142\u0119zi niekt\u00f3rych drzew owocowych; stosowana do wyrobu spoiw farb artystycznych, kredek pastelowych, kosmetyk\u00f3w. [E PWN]"}],"skos:narrower":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=133"],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=132","http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=3"]}