{"tema_id":"88","string":"materia\u0142 drewnopochodny","created":"2013-11-19 11:39:34","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"materia\u0142y, do kt\u00f3rych produkcji u\u017cywa si\u0119 odpad\u00f3w, powsta\u0142ych podczas uzyskiwania tarcicy (trociny, wi\u00f3ry, ga\u0142\u0119zie drzew) oraz pa\u017adzierzy [WIKIPEDIA]; ponadto uwzgl\u0119dniono materia\u0142y drewniane wytwarzane przemys\u0142owo jak fornir, sklejka i p\u0142yta stolarska."}]}