{"tema_id":"587","string":"kevlar","created":"2013-11-19 11:39:48","code":null,"notes":[{"@type":"Nota o zakresie","@lang":"pl","@value":"kevlar, handl. nazwa w\u0142\u00f3kien poliamidowych (poliaramidowych) produkowanych w USA; otrzymywany z p-fenylenotereftalamidu; odporny termicznie, wytrzyma\u0142y mechanicznie; stosowany do wzmacniania opon, na kamizelki kuloodporne, tkaniny i liny \u017caglowe. [E PWN]"}]}